2016/07/31
|
สไลด์ประกอบการเสวนา "SDGs and Sustainable Business Trends 2016" โดย สฤณี อาชวานันทกุล ในงาน Thailand SDGs Forum #2 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
2016/07/05
|
สไลด์ประกอบการบรรยาย โดย สฤณี อาชวานันทกุล ในงาน “ร่วมมือกันผลักดันสู่เป้าหมาย” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในการจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและยุติความยากจน จัดโดย Unilever Thailand ร่วมกับ...
2014/09/08
|
แปลจาก The Truth about Green Business โดย Gil Friend คำนำผู้แปล ในหนังสือของผู้แปลเรื่อง “รู้แล้วเปลี่ยน” ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ไล่เลี่ยกับหนังสือที่อยู่ในมือของท่าน ผู้แปลเขียนในคำนำว่า “เศรษฐกิจสีเขียว...
2014/08/25
|
คำนำผู้เขียน เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557 คล้อยหลังไปไม่นาน รัฐบาลสหรัฐอเมริกากับจีน สองประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันเกือบครึ่งของทั้งโลก...
2013/07/02
|
หลังจากที่เป็น "หอกอิสระ" อย่างสบายใจ (ยกเว้นตอนใกล้เวลาส่งงาน) มาเกือบเจ็ดปี ตอนนี้ก็ถึงเวลาทิ้งหอก กลับมาทำ "งานประจำ" อีกรอบแล้วค่ะ เรื่องของเรื่องคือ เพิ่งตั้งบริษัทใหม่กับเพื่อนๆ ค่ะ ชื่อ "...
2010/09/01
|
    เริ่มต้นจากสุนทรพจน์ของ บิล เกตส์ ในการเปิดงานที่ประชุมเศรษฐกิจโลกประจำปี 2008 เขาได้นำเสนอแนวคิด ทุนนิยมสร้างสรรค์ ให้ภาครัฐ ธุรกิจ และภาคไม่แสวงหากำไร ทำงานร่วมกันเพื่อขยับขยายพลังของตลาดออกไป...
2010/08/01
|
    คำนำผู้เขียน ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ระบบทุนนิยมได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “เลวน้อยที่สุด” และมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วในบรรดาระบบทั้งหมดที่ใช้การได้จริงนอกตำรา...
2009/05/01
|
คำนำ การต่อสู้เรื่อง ‘เขียว’ จะเป็นเอกลักษณ์ของยุคต้นศตวรรษที่ 21 ในทำนองเดียวกันกับที่การต่อสู้เรื่อง ‘แดง’ (ลัทธิคอมมิวนิสต์) ได้มอบความหมายให้กับครึ่งสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 มาแล้ว ธอมัส ฟรีดแมน (...
2008/09/01
|
บางส่วนจากคำนำ หนังสือเล่มนี้เป็นการเรียบเรียงบทบรรยายในหัวข้อ "ทางเลือกของสังคม : สู่กระบวนทัศน์ใหม่แห่งการร่วมมือกัน" ที่ผู้เขียนได้รับเกียรติจากอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ และมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน...
2007/07/01
|
    คำนำ ในบรรดาปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เป็นวิวาทะระดับโลกและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนทุกระดับชั้น คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสิ่งที่เรียกรวมๆ ว่า ‘โลกาภิวัตน์’ นั้น...