เขียนให้กับวารสารฉบับหนึ่งที่หยุดชะงักไป ไม่เคยได้ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2552 จึงนำมาเผยแพร่ในบล็อกเผื่อใครจะสนใจค่ะ

Share: