[English readers please scroll down.]

หน้านี้รวบรวมบทความและ e-book ที่น่าสนใจต่างๆ ในรูป PDF (Acrobat Reader) ให้ดาวน์โหลด รวมทั้งไฟล์ประเภทอื่นเช่น MP3, MPEG, ฯลฯ ตามแต่เวลาและโอกาสจะอำนวย

สำหรับงานเขียนของเจ้าของบล็อก เชิญคลิกที่เมนูด้านบนบล็อกนี้

ไฟล์ Excel

1. แบบจำลองความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการ (เป็นส่วนหนึ่งของ "คู่มือบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชน")

2. ฐานข้อมูล Home of the Underdogs (เว็บไซต์เกมเก่าหายากที่เคยใหญ่ที่สุดในเน็ต ปัจจุบันปิดตัวไปแล้ว)

3. แบบจำลองคำนวณผลการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2550

 

บทความ และ e-book ภาษาไทย

1) วรรณกรรม เรื่องสั้น นวนิยาย บันเทิง

 1. เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึก [PDF, 8 หน้า] – โดย อาจินต์ ปัญจพรรค์
 2. พจนานุกรม ‘รงค์ วงษ์สวรรค์ ฉบับอะเดย์ : วลีโวหาร [PDF, 13 หน้า] – รวบรวมโดย สำนักพิมพ์อะเดย์
 3. พจนานุกรมฉบับคึกฤทธิ์ [PDF, 4 หน้า] – โดย คึกฤทธิ์ ปราโมช ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ พ.ศ. 2520
 4. โคลงโลกนิติ [PDF, 17 หน้า] – โดยสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
 5. จันทร์เสี้ยว (“The Crescent Moon”) [PDF, 71 หน้า] – รพินทรนาถ ฐากูร ประพันธ์ ปรีชา ช่อปทุมมา ถอดความ
 6. การเดินทางของส่วนที่หายไป (“The Missing Piece Meets the Big O”) [PDF, 51 หน้า] – Shel Silverstein เรื่องและรูป ปลาสีรุ้ง แปล
 7. ส่วนที่หายไป (“The Missing Piece”) [PDF, 50 หน้า] – Shel Silverstein เรื่องและรูป คนชายขอบ แปล
 8. มองโลกผ่านปู่ (“Through Grandpa’s Eyes”) [PDF, 20 หน้า] – Patricia MacLachlan ประพันธ์ คนชายขอบ แปล
 9. โลกของหนูแหวน [PDF, 66 หน้า] – โดย ศราวก
 10. ในอ้อมกอดหิมาลัย [PDF, 42 หน้า] – โดย พจนา จันทรสันติ
 11. คนเลี้ยงม้า [PDF, 20 หน้า] – แต่งโดย จาง เสียน เลี้ยง แปลโดย พิริยะ พนาสุวรรณ
 12. เจ้าชายน้อย (“Le Petit Prince”) [PDF, 64 หน้า] – Antoine de Saint-Exupéry เรื่องและรูป อาริยา ไพฑูรย์ แปล
 13. เที่ยวบินกลางคืน (“Vole de Nuit”) [PDF, 48 หน้า] – Antoine de Saint-Exupéry เรื่อง นารีรัตน์ แปล
 14. จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล (“Jonathan Livingston Seagull“) [PDF, 23 หน้า] – โดย Richard Bach ฉบับแปลโดย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
 15. ใครเอาเนยแข็งของฉันไป (“Who Moved My Cheese?“) [PDF, 23 หน้า] – โดย Dr. Spencer Johnson ฉบับแปลโดย นานมีบุ๊คส์
 16. โดราเอมอน #1 ฉบับภาษาลาว [PDF, 18 หน้า] – สแกนและถอดความโดยคุณ Buaravong จากกระทู้ในพันทิป รวบรวมเป็นไฟล์ PDF โดยผู้เขียน
 17. แป๊ะดื้อ [PDF, 8 หน้า] – โดย วัน ณ จันทร์ธาร ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร สกุลไทย ฉบับที่ 2524

2) บทความ รายงาน หนังสือที่ไม่ใช่วรรณกรรม ฯลฯ

2.1) เกี่ยวกับรัฐบาลหรือดีลที่เกี่ยวข้องกับ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และเอกสารแจกจากความเคลื่อนไหว “กู้ชาติ”

 1. สมการที่ขาดหาย [PDF, 1 หน้า] – โดย สุทธิชัย หยุ่น บทบรรณาธิการ เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 690 วันที่ 22-28 ส.ค. 2548
 2. ‘ทักษิณ 2′ ไม่ราบรื่น [PDF, 13 หน้า] – บทสัมภาษณ์ ณรงค์ เพชรประเสริฐ นสพ.ไทยโพสต์ วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2548
 3. ประเด็นที่ควรพิจารณาในการแปรรูป กฟผ. & ผลประโยชน์แอบแฝงมหาศาลด้านโทรคมนาคม [PDF, 8 หน้า] – โดย พนักงานไฟฟ้า 33 และเพื่อน
 4. ผลกระทบของนโยบายประชานิยมที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย [PDF, 16 หน้า] – โดย วินัย ผลเจริญ
 5. เศรษฐกิจยุคทักษิณ ใครๆ ก็ว่าดี [PDF, 4 หน้า] – การ์ตูน เรื่องเล่าจากชาวเน็ต
 6. กู้ชาติ 4 กุมภา: คู่มือเข้าร่วมการชุมนุมมวลชน (ฉบับคนกรุง) [PDF, 3 หน้า]
 7. ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา [PDF, 32 หน้า] – โดย ธงชัย วินิจจะกูล
 8. เมื่อความถูกต้องทางกฎหมาย อยู่เหนือความถูกต้องทางศีลธรรม ฉบับปรับปรุง ณ 14 มีนาคม 2549 [PDF format, 44 หน้า] – โดย “ม้านอก” และ “เด็กนอกกรอบ”
 9. ใครว่าคนรวยไม่โกง (เรื่องจริง) – โดย กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ [PDF, 45 หน้า] (ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น MS Word ได้ที่นี่)
 10. ทักษิณละเมิดธรรมนูญแผ่นดิน! – การ์ตูนการเมืองเรื่อง “ทศหมึก” โดย ทีมงานอาจารย์แก้วสรร อติโพธิ [PDF 6.1MB, 2 หน้า]
 11. วาทะทุศีล – ทักษิณ – โดย กลุ่มศึกษาปัญหาสังคมและการเมือง (ศสก.) เอกสารแจก ณ การชุมนุมกู้ชาติ [PDF, 10 หน้า]
 12. 10 เหตุผล ระบอบทักษิณ สิ้นความชอบธรรม – โดย พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เอกสารแจก ณ การชุมนุมกู้ชาติ [PDF, 7 หน้า]
 13. หยุด ระบอบทักษิณ ! – โดย ทีมงานอาจารย์แก้วสรร อติโพธิ เอกสารแจก ณ การชุมนุมกู้ชาติ [PDF 1.9MB, 32 หน้า]
 14. วิธีการโกงเลือกตั้ง แบบไฮเทค – โดย RM [PDF 1.7MB, 4 หน้า]
 15. คลุกวงในรัฐบาลทักษิณ – โดย กร ทัพพะรังสี [PDF 13 หน้า]
 16. ทุนสัมปทานกับธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ – โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ [PDF 34 หน้า]
 17. สรุปรายงาน คตส. เรื่องมหกรรมซุกหุ้นภาค 2 – รวบรวมจากมติชนออนไลน์ [PDF 18 หน้า]

2.2) เศรษฐศาสตร์ การเงิน การพัฒนา

 1. รายงาน สไลด์ (PDF) และไฟล์เสียง (WMA) จากสัมมนาวิชาการ TDRI ปี 2552 หัวข้อ การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม 25 พฤศจิกายน 2552:
  1. ไฟล์เสียงการเปิดการสัมมนา โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  2. ไฟล์เสียง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม : กรอบแนวคิดและภาพรวมในการศึกษา โดย ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร
  3. หัวข้อที่ 1 ผลตอบแทนส่วนเกินในเศรษฐกิจไทย: การผูกขาดในระบบเศรษฐกิจไทย อำนาจเหนือตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ และการแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตร: ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ (รายงานสไลด์ไฟล์เสียง), นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล (รายงานสไลด์ไฟล์เสียง), ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร (รายงานสไลด์ไฟล์เสียง)
  4. หัวข้อที่ 2 ผลตอบแทนส่วนเกินจากทรัพยากรของประเทศ: สัมปทาน การใช้อิทธิพลเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและป่าไม้: ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (รายงานสไลด์ไฟล์เสียง), ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (รายงานสไลด์ไฟล์เสียง)
  5. หัวข้อที่ 3 มาตรการการคลังเพื่อความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม: การวิเคราะห์ภาระภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม และการขยายฐานภาษี: ดร. สมชัย จิตสุชน (รายงานสไลด์ไฟล์เสียง – ภาพรวมไฟล์เสียง – การขยายฐานภาษี), ดร. อมรเทพ จาวะลา (ไฟล์เสียง), ดร. ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ (ไฟล์เสียง)
  6. หัวข้อที่ 4 มาตรการการคลังเพื่อความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม: ใครได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายของรัฐในโครงการที่สำคัญ: ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง (สไลด์ไฟล์เสียง), ดร. สุเมธ องกิตติกุล (รายงานสไลด์ไฟล์เสียง)
 2. ล่มสลาย [PDF, 801 หน้า, 25 MB] ฉบับแปลไทยของ Collapse โดย Jared Diamond สำนวนแปล อรวรรณ คูหาเจริญ นาวายุทธ สนพ. Oh My God จัดพิมพ์และเผยแพร่
 3. ปาฐกถาเรื่อง เศรษฐธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ [PDF, 13 หน้า] โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ งานสวนโมกข์เสวนาสัญจรครั้งที่ 11 ‘ระบบเศรษฐกิจที่มีศีลธรรม ฝันไปหรือเปล่า?’ 18 พฤศจิกายน 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. รัฐ ชุมชน และตลาดกับการจัดสรรทรัพยากรในระบบทุนนิยม [PDF, 9 หน้า] – บทสรุปหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในมุมมองของเศรษฐศาสตร์สถาบัน โดย อภิชาต สถิตนิรามัย
 5. สัมภาษณ์ ‘ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน’ : ชำแหละโครงสร้างไฟฟ้าไทย จากแผนประเทศถึงบิลค่าไฟ เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์ในประชาไท [PDF, 17 หน้า]
 6. ท้องถิ่นพัฒนากับโลกาภิวัตน์ ชุดความรู้เที่ยงคืน เล่มที่หนึ่ง รวบรวมจากชั้นเรียนของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2544 โดย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน [PDF, 138 หน้า]
 7. วิกฤติระบบทุนนิยมโลกในทัศนะ จอร์ช โซรอส [PDF, 16 หน้า] – คัดเลือกมาบางตอน โดย วิทยากร เชียงกูล, สำนักพิมพ์มิ่งมิตร 2542
 8. ความยากจนคืออะไร และวัดได้อย่างไร? [PDF, 15 หน้า] – โดย ดร. สมชัย จิตสุชน
 9. เศรษฐศาสตร์การเมืองและระบบโลก : ปัญหาของอำนาจและความรู้ ณ จุดเปลี่ยนแห่งสหัสวรรษ [PDF, 14 หน้า] – โดย Robert Cox แปลโดย ศจ. ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
 10. ความจริงของความจน [PDF, 82 หน้า] – โดย คณะทำงานวาระทางสังคม
 11. ข้อมูลความจริง 10 ประเด็นร้อน การประกาศใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา 3 รายการ [PDF, 85 หน้า] – สมุดปกขาว โดย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

2.3) การเมือง ประวัติศาสตร์

 1. ศ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ วิจารณ์ The King Never Smiles [PDF, 5 หน้า] นำเสนอในงาน The 10th International Conference on Thai Studies
 2. ชำแหละร่างรัฐธรรมนูญ 2550 [PDF, 44 หน้า] – โดย ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์ อดีตสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ. 2549 และแฟนพันธุ์แท้การเมืองไทย พ.ศ. 2546
 3. นับถอยหลัง “รับ-ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ การเมืองไทยจะไปทางไหน? [PDF, 13 หน้า] คอลัมน์ “อ่านเอาเรื่อง” นิตยสาร สารคดี ฉบับเดือนสิงหาคม 2550
 4. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติ พ.ศ. 2550 [PDF, 206 หน้า, 2.0MB]
 5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 [PDF, 99 หน้า, 4.7MB]
 6. การสร้างความเป็นไทยกระแสหลัก และ “ความจริง” ที่ “ความเป็นไทย” สร้าง [PDF, 28 หน้า] – โดย รศ. สายชล สัตยานุรักษ์
 7. พระราชอำนาจ [PDF, 67 หน้า] – โดย ประมวล รุจนเสรี
 8. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ท่านปรีดีฯ และ กรณีสวรรคต [PDF, 29 หน้า] – โดย สุพจน์ ด่านตระกูล
 9. Constitutionalism: Road Map สู่อุตมรัฐที่ไร้ประชาชน? [PDF, 14 หน้า] – โดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล
 10. จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม [PDF, 236 หน้า] – โดย ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ องค์ปาฐก ปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 10 วันที่ 9 มีนาคม 2550, และ Powerpoint presentation [PDF, 74 หน้า] เรื่องเดียวกัน
 11. ภาคที่ 1 สถาบันกษัตริย์กับรัฐธรรมนูญ [PDF, 34 หน้า] – จากหนังสือ “ค่อนศตวรรษประชาธิปไตยไทย ที่เต็มไปด้วยขวากหนาม” โดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์ หรือ ‘ส.ศิวรักษ์’ ซึ่งถูกตำรวจสันติบาลเก็บยึดออกจากแผงเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550
 12. เก้าบทวิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์ [PDF, 183 หน้า] – หนังสือแปลจากภาษาจีน (ชื่อภาษาอังกฤษคือ Nine Commentaries on the Communist Party) ถูกตำรวจสันติบาลเก็บยึดออกจากแผงเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2550
 13. รวมข้อถกเถียงเกี่ยวกับศิลาจารึกพ่อขุนรามฯ [PDF, 21 หน้า] – จากนิตยสารสารคดี, อ. ชัชวาล บุญปัน, ธวัช ปุณโณทก

2.4) สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์

 1. 2012 – วันสิ้นโลก? [PDF, 27 หน้า] – โดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์
 2. รัฐชาติ ชาติพันธุ์ และความทันสมัย [PDF, 54 หน้า] – โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล นำเสนอในงานประชุมวิชาการ ชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม 22-23 ธันวาคม 2551 เชียงใหม่
 3. ชาตินิยม วัฒนธรรม และความขัดแย้ง [PDF, 56 หน้า] – โดย สายชล สัตยานุรักษ์ นำเสนอในงานประชุมวิชาการ ชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม 22-23 ธันวาคม 2551 เชียงใหม่
 4. กินแบบ ‘อานันท์’ : “ต้องกินในบริบท และอาหารมาจากวัฒนธรรม” [PDF, 9 หน้า] – บทสัมภาษณ์ อานันท์ กาญจนพันธุ์ โดย กองบรรณาธิการ ท้องถิ่นสนทนา (Local Talk)
 5. นักอยากวิจัย [PDF, 68 หน้า] – สำหรับเด็กไทยที่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ โดย พีรกิตติ์ คมสัน
 6. ความเป็นคนชายขอบ กับปัญหาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย [PDF, 6 หน้า] – งานรำลึกถึง ศุภชัย เจริญวงศ์ รายงานสรุป-เรียบเรียง-เพิ่มเติม โดย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
 7. วัฒนธรรมความจน? [PDF, 54 หน้า] – โดย ศจ. ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์
 8. ทางเดินปัญญาชนสยาม: จากอดีตถึงปัจจุบัน [PDF, 25 หน้า] – โดย รศ. สายชล สัตยานุรักษ์
 9. คู่มือกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ [PDF, 32 หน้า] – โดย Greenpeace Thailand
 10. คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว [PDF, 6 หน้า] – โดย Greenpeace Thailand
 11. สวนสาธารณะในเขตกรุงรัตนโกสินทร์กับชุมชนป้อมมหากาฬ [PDF, 4 หน้า] – โดย ศรันย์ สมันตรัฐ
 12. ว่าด้วยคําว่า “สุภาพบุรุษ” [PDF, 1 หน้า] – โดย ศรีบูรพา จาก “พูดกันฉันท์เพื่อน,” บทบรรณาธิการ สุภาพบุรุษฉบับปฐมฤกษ์ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2472
 13. 25 ปี คำพิพากษา กับคำอุทธรณ์ของสมทรง [PDF, 19 หน้า] – โดย ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
 14. เหมือนอย่างไม่เคย… มีแต่พวกมัน จากวิทยากร เชียงกูล ถึง วัน ณ จันทร์ธาร [PDF, 6 หน้า] – โดย ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
 15. ความแอ็บเสิร์ด การโกหก และชายอาหรับใน คนนอก [PDF, 6 หน้า] – โดย ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

2.5) ศาสนา

 1. ชีวิตกับความรัก [PDF, 32 หน้า] – ธรรมบรรยาย โดย เขมานันทะ (ขณะบวชฉายา เขมานันทภิกขุ)
 2. คำแนะนำในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น [PDF, 21 หน้า] – โดย พระมหาสีสดายอ
 3. ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ [PDF, 93 หน้า] – โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
 4. ธัมมิกสังคมนิยมของพุทธทาสภิกขุ [PDF, 19 หน้า] – โดย กลุ่มพุทธทาสศึกษา
 5. ไฮเทค ไฮทุกข์ุ [PDF, 48 หน้า] – โดย ชยสาโร ภิกขุ
 6. งานกินเกลือ [PDF, 35 หน้า] – โดย ชยสาโร ภิกขุ
 7. การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น [PDF, 30 หน้า] – โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
 8. สา – ระ – ขัน (คติธรรมในขําขัน) [PDF, 43 หน้า] – สามสลึง เขียน วัลลภ แมนยํา ภาพประกอบ
 9. โหลหนึ่งก็ถึง [PDF, 144 หน้า] – คุณธรรม 12 ประการเพื่อความสำเร็จใจการศึกษาวิถีพุทธ ประมวลจากธรรมเทศนาของชยสาโรภิกขุ โดย โรงเรียนทอสี
 10. แผนที่ทำดี [PDF, 24 หน้า] – โดย เครือข่่ายจิตอาสา
 11. โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน [PDF, 49 หน้า] – โดย เอวี๋ยน เหลี่ยวฝาน แปลและเรียบเรียงโดย เจือจันทน์ อัชพรรณ (มิสโจ)

3) เพลง MP3

 1. มาร์ชลูกหนี้ [เพลง MP3, 2.5MB] – โดย อาจินต์ ปัญจพรรค์ เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง เงิน เงิน เงิน
 2. จดหมายรักจากเมียเช่า [เพลง WMA, 360KB] – โดย มานี มณีวรรณ ประพันธ์โดย อาจินต์ ปัญจพรรค์
 3. อัลบั้ม คนเขียนเพลง บรรเลงชีวิต [ZIP, 35.9MB] – โดย ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ ไฟล์รวม MP3 12 เพลงจากทั้งอัลบั้ม
 4. อัลบั้ม 12 ราศี – โดย วงตาวัน ดาวน์โหลดเพลงทั้งอัลบั้มได้จากโพสนี้
 5. ความหมาย [เพลง MP3, 4.9MB] – โดย แอ๊ด คาราบาว
 6. สุขใจ [เพลง MP3, 5.2MB] – โดย Gene Mahasmut
 7. ความจริงในจอ – โดย ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ & สิบล้อ เล่นบนเวทีสนามหลวง วันที่ 10 มีนาคม 2549 [เพลง MP3, 3.38MB]
 8. เงินๆ ทองๆ – โดย ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ & สิบล้อ เล่นบนเวทีสนามหลวง วันที่ 10 มีนาคม 2549 [เพลง MP3, 4.16MB]
 9. เราเป็นคนไม่ใช่ควาย – โดย ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ & สิบล้อ เล่นบนเวทีสนามหลวง วันที่ 13 มีนาคม 2549 [เพลง MP3, 2.34MB]
 10. คำตอบอยู่ในสายลม – โดย มงคล อุทก & คาราวาน [เพลง MP3, 3.50MB]
 11. 2548 – โดย หงา คาราวาน [เพลง MP3, 2.53MB]
 12. สนามหลวง – โดย หงา คาราวาน [เพลง MP3, 3.84MB]
 13. คำเตือนจากใจของชายคนหนึ่ง – โดย โฮปแฟมิลี่ [เพลง MP3, 4.58MB]
 14. เว้นวรรค – โดย แอ๊ด คาราบาว [เพลง MP3, 3.71MB]
 15. สมภารเซ้งโบสถ์ – โดย แอ๊ด คาราบาว [เพลง MP3, 4.70MB]
 16. หลวงตา – โดย คาราบาว [เพลง MP3, 3.75MB]
 17. ไอ้หน้าเหลี่ยม – โดย ผู้จัดกวน [เพลงลำตัด MP3, 9.85MB]
 18. ราชินีเงินดาวน์ – โดย ปาน ธนพร ร้องในคอนเสิร์ต หนุ่มบาว – สาวปาน [MP3, 3.95MB]
 19. ราชาเงินผ่อน – โดย คาราบาว [MP3, 3.29MB]
 20. เสื้อแห่งความสุข – โดย ลานนา คัมมินส์ [MP3, 3.20MB]
 21. ลายเคง – โดย บรรจบ พลอินทร์ (Job2Do) [MP3, 4.43MB]
 22. โอ้เจ้าหนี้ (ม่ายยาฮี้ ภาษาไทย) – โดย ใหญ่ Red Beat [MP3, 3.24MB]
 23. เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ – โดย เฉลียง ประพันธ์โดย ประภาส ชลศรานนท์ [MP3, 1.43MB]
 24. เพราะอะไร – โดย ลูกหิน ประพันธ์โดย ประภาส ชลศรานนท์ [MP3, 3.92MB]

4) เทปสัมมนา รายการวิทยุ วีดีโอคลิป การแสดง ฯลฯ (เฉพาะงานที่ผู้เขียนไม่ได้ร่วมสนทนา เทปรายการที่ผู้เขียนมีส่วนร่วมอยู่ในหน้า Media)

 1. ไฟล์เสียง ปาฐกถาและถาม-ตอบ “วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร” โดย ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ [94MB] ปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 12 ณ ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต, 9 มีนาคม 2554
 2. ไฟล์เสียงงานอภิปรายเรื่อง “สถาบันกษัตริย์ – รัฐธรรมนูญ – ประชาธิปไตย” [209MB] วิทยากรได้แก่ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ณัฐพล ใจจริง และ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ จัดโดยคณะนิติราษฎร์, 10 ธันวาคม 2553
 3. ไฟล์เสียงการบรรยายของ นิค มาร์คส์ หัวหน้าทีมผู้จัดทำ Happy Planet Index ในหัวข้อ “Wellbeing indicators” (ภาษาอังกฤษ) [26MB], เวทีเสวนาและเวิลด์คาเฟ่ หัวข้อ คุณภาพชีวิต รวมกันเราทำได้, 4 สิงหาคม 2553
 4. ไฟล์เสียงงานก็องดิดเสวนา ครั้งที่ 4: “เมื่ออาหารเป็นมากกว่าอาหาร” โดย กฤช เหลือลมัย นำคุยโดย ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง [115MB]
 5. ไฟล์เสียงงานเปิดตัวหนังสือ “ประชาธิปไตยเปื้อนเลือด” โดย คุณรุ่งมณี เมฆโสภณ [49MB] ณ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 38 วันที่ 6 เมษายน 2553 ร่วมสัมมนาโดย สมชัย สุวรรณบรรณ ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ดำเนินรายการโดย อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์
 6. ไฟล์เสียงปาฐกถา “60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 10 เรื่อง “เศรษฐศาสน์กับการผลิตอวิชชาเชิงโครงสร้าง” โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล [95MB] คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19 ตุลาคม 2552
 7. ไฟล์เสียงจากงานเสวนาทางวิชาการเชิดชูเกียรติ รศ.ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12 กันยายน 2552: ปาฐกถานำเรื่อง “เราเรียนรู้อะไรจากวิกฤตซับไพรม์” [16MB] โดย รศ.ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม, เสวนาเรื่อง “การจัดการภาคเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศของไทย: บทเรียนจากวิกฤตการเงินสหรัฐอเมริกา” [59MB] โดย รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา และ รศ.ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม
 8. ไฟล์เสียงจากกิจกรรมวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14 มิถุนายน 2552: ปาฐกถา “60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 5 เรื่อง “จาก 2492 ถึง 2552″ โดย ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ [60.8MB], เสวนา “60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์: จากอดีตถึงปัจจุบัน” โดย ดร.อรัญ ธรรมโน รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ และ รศ.ชูศรี มณีพฤกษ์ [23.6MB], เสวนา “เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ในฝัน: จากปัจจุบันสู่อนาคต” โดย นางสาวเสาวภาคย์ จึงวิวัฒนาภรณ์, นางสาวศลิษฏา เรืองพุ่ม, นายอดิศักดิ์ พันธุ์ทอง และ นายกอล์ฟ อรรถบูรณ์วงศ์ [20.5MB], เสวนา “วิพากษ์ ‘โลก’ เศรษฐศาสตร์จากมุมมองของเพื่อนบ้าน” โดย ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ และ ดร.พงษ์ธร วราศัย [81.6MB]
 9. ปาฐกถา “60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 5 เรื่อง “เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึก” โดย รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ [63.6MB, WMA format]
 10. ไฟล์เสียง อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ พูดถึง ‘รงค์ วงษ์สวรรค์ (32MB, WAV format) ในหัวข้อ “คิดถึง ‘รงค์ วงษ์สวรรค์ คิดถึงสวรรค์แห่งชีวิต” เป็นส่วนหนึ่งของงานพฤษภาอาลัย ‘รงค์ วงศ์สวรรค์ ณ People Space Gallery
 11. ไฟล์เสียง งานเปิดนิทรรศการ “ในเงาเวลาของ ‘รงค์ วงศ์สวรรค์” ณ People Space Gallery: ตอนที่ 1 [13.9MB, WMA format], ตอนที่ 2 [17.2MB, WMA format]
 12. ปาฐกถา “60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 4 เรื่อง “ศาสนาในสังคมไทยสมัยใหม่” โดย ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ [54.8MB, WMA format]
 13. เปิดตัวหนังสือชุด “พระธรรมกับชีวิต” โดย เขมานันทะ [19.8MB, WMA format] ร่วมเสวนาโดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ณ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 31 มีนาคม 2552
 14. ปัญหาทั้งหมดมาจาก “เพื่อชาติ” คำเดียว บทบรรยาย สุจิตต์ วงษ์เทศ กล่าวในงานมอบเหรียญเจริญ วัดอักษร ให้กับกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน 29 มีนาคม 2551 [14.5MB, WMA format]
 15. ปาฐกถา เสม พริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 14 “พุทธธรรมในโลกาภิวัตน์” โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551: ส่วนที่ 1 [20.5MB], ส่วนที่ 2 [8.5MB], ช่วงถาม-ตอบ [22.1MB]
 16. วิพากษ์เศรษฐกิจ พิศการเมือง [ZIP ข้างในเป็น WAV, 97.2MB] – งานเสวนา ระหว่าง รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และ รศ.ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตหัวหน้าพรรคมหาชน บันทึกโดย สหายสิกขา
 17. ค้นหาตัวตนสังคมไทย [ZIP ข้างในเป็น WAV, 53.2MB] – งานเสวนา ระหว่าง อ.ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล และ รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย บันทึกโดย สหายสิกขา
 18. รายการ FM 92.25 วันที่ 29 ตุลาคม 2548 [ASF (เปิดฟังด้วย Windows Media Player), 3.82MB] – ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเบื้องหลังความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 19. รายการเปิดเลนส์ส่องโลก ตอน อาร์เจนตินาล่มสลาย… ขาย… แปรรูป ใครคือผู้ทำลาย? [หนัง MP4 (เปิดดูด้วย QuickTime Player), 152.84MB] – โดย นิติภูมิ เนาวรัตน์ (สั่งซื้อเป็น VCD ได้ที่นี่)
 20. การเมือง, ตาเหลี่ยมจัด, หายนะ – บทกวีโดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อ่านบนเวทีสนามหลวง วันที่ 7 มีนาคม 2549 [MP3, 5.92MB]
 21. จงออกไปนายกฯ – บทกวีโดย เสรี ทัศนศิลป์ อ่านบนเวทีสนามหลวง วันที่ 7 มีนาคม 2549 [MP3, 0.99MB]
 22. บทกวีการเมือง 2 บท – บทกวีโดย อังคาร กัลยาณพงศ์ อ่านบนเวทีหน้าทำเนียบฯ โดยลูกสาว (วิสาขา กัลยาณพงศ์) วันที่ 15 มีนาคม 2549 [MP3, 3.13MB]
 23. งิ้วธรรมศาสตร์ เรื่อง “เปาบุ้นจิ้น” ตอนที่ 1 “เปาบุ้นจิ้นผจญคนหน้าเหลี่ยม” – ณ ม็อบกู้ชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 [ZIP ข้างในเป็นหนัง .wmv 12.1MB]
 24. งิ้วธรรมศาสตร์ เรื่อง “เปาบุ้นจิ้น” ตอนที่ 2 “ตามล่าหาจะเด็ด ถล่มพรรคไทยเจี๊ยะไทย พิชิตวังจันทร์ส่องหล้า” – ณ ม็อบกู้ชาติ วันที่ 5 มีนาคม 2549 [ZIP ข้างในเป็นหนัง .wmv 14.7MB]
 25. งิ้วธรรมศาสตร์ เรื่อง “เปาบุ้นจิ้น” ตอนที่ 3 “หรือว่ามันเป็นคนบ้า” – ณ ม็อบกู้ชาติ วันที่ 13 มีนาคม 2549 [ZIP ข้างในเป็นหนัง .wmv 15.7MB]
 26. งิ้วธรรมศาสตร์ เรื่อง “เปาบุ้นจิ้น” ตอนที่ 4 “นายกฯไฮเทค ปลุกเสกของเขมร ดีเดย์ก่อนเลือกตั้ง” – ณ ม็อบกู้ชาติ วันที่ 25 มีนาคม 2549 [ZIP ข้างในเป็นหนัง .wmv 57.7MB]
 27. งิ้วธรรมศาสตร์ เรื่อง “เปาบุ้นจิ้น” ตอนที่ 5 “ไม่ออกก็อย่าออก!” – ณ ม็อบกู้ชาติ วันที่ 29 มีนาคม 2549 [ZIP ข้างในเป็นหนัง .wmv 67.0MB]
 28. ศาลจำลอง ไต่สวนมูลฟ้อง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4 – ในประเด็น “พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โกงบูรณาการ จริงหรือ?” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 10 มีนาคม 2549 โดยมีพยานปากเอก ประกอบด้วย นายเสนาะ เทียนทอง นายประมวล รุจนเสรี นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ และ พล.ต. สนั่น ขจรประศาสน์ [ZIP ข้างในเป็นหนัง .wmv 363MB]
 29. ไอ้หน้าเหลี่ยม – โดย ผู้จัดกวน [music video เพลงลำตัด .wmv, 20.7MB]
 30. สันติภาพในเปลวเพลิง – โดย เนชั่น สารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม (รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์) ประจำปี 2547 [ZIP ข้างในเป็นหนัง .wmv ห้าตอนจบ 40.1MB]
 31. In Your Heart – โฆษณาสั้น 2 นาที โดย คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี [ZIP ข้างในเป็นหนัง .wmv 8MB]
 32. เหลี่ยมร้าย ทักษิณ ชินวัตร – โดย รายการคม-ชัด-ลึก เนชั่นแชนเนล วันที่ 31 ธันวาคม 2549 [หนัง .wmv 59.97MB]

This page collects some articles and e-books that I find interesting for free download in PDF (Acrobat Reader) format, as well as other file types including MP3, MPEG, etc. as time and opportunities allow.

My own writings and translations in English are also cross-listed on the Writings page.

English articles and e-books

1) Fiction

 1. Selected Stories of Lu Hsun [PDF, 195 pages] – The True Story of Ah Q and Other Stories, by Lu Hsun, translated by Yang Hsien-yi and Gladys Yang
 2. Someone Comes to Town, Someone Leaves Town [PDF, 122 pages] – by Cory Doctorow; visit website
 3. Barry Gifford’s Perdita Durango [ZIP of PDF file, 65 pages] – by Bob Callahan, illustrations by Scott Gillis. This is the 1996 comic book adaptation of the novella “59 Degrees And Raining” from Barry Gifford’s Sailor’s Holiday, a semi-sequel to the more famous novel Wild At Heart. Second and last in short-lived “Neon Lit” series of book-to-comic adaptations; the first was Paul Auster’s City of Glass which has recently been re-released.

2) Non-fiction

2.1) Buddhism, economics, politics, society

 1. Why Did Financial Globalization Disappoint? [PDF, 30 pages]- by Dani Rodrik and Arvind Subramanian
 2. The Global Roots of the Current Financial Crisis and its
  Implications for Regulation
   [PDF, 44 pages]- by Raghuram Rajan, Anil Kashyap and Jeremy Stein
 3. Capturing the Full Value of the Firm Using Blended Value: How human impact drives profit – by R. Paul Herman, CEO & Founder, HIP Investor, and Sara Olsen, Founding Partner, SVT Group, presented at the Stock Exchange of Thailand, 24 January 2008 – Powerpoint slides [2.5MB] & PDF format [1.5MB]
 4. Why Were We Born? [PDF, 3 pages] – by Buddhadasa Bhikku
 5. Transcript of an IMF Book Forum – The World Is Flat [PDF, 15 pages] – Discussion at the IMF on Thomas Friedman’s book of the same name, Friday, April 8, 2005
 6. Gross National Happiness and Development [PDF, 233 pages] – by The Centre for Bhutan Studies, a collection of papers from the first conference on GNH held in Bhutan in 2004; visit the GNH website for more information
 7. Buddhist Economics: A Middle Way for the Marketplace [PDF, 70 pages] – by Ven. P. A. Payutto, translated by Dhammavijaya and Bruce Evans, compiled by Bruce Evans and Jourdan Arenson
 8. What Economics Courses Don’t Teach – But Should [PDF, 14 pages] – by Neva Goodwin
 9. What Might the Next Emerging-Market Financial Crisis Look Like? [PDF, 109 pages] – by Morris Goldstein
 10. The Rise of Illiberal Democracy [PDF, 12 pages] – by Fareed Zakaria
 11. Famine, Affluence, and Morality [PDF, 11 pages] – by Peter Singer
 12. The Cartel of Good Intentions [PDF, 5 pages] – by William Easterly (originally published in July/August 2002 issue of Foreign Policy)
 13. To Market, To Market: Good Practice on Privatization and
  Subcontracting
   [PDF, 45 pages] – by Ellen Dannin
 14. Schumpeter Redux: A Review of Raghuram G. Rajan and Luigi Zingales’s Saving Capitalism from the Capitalists [PDF, 14 pages] – by Richard Sylla
 15. Internet Based Social Lending: Past, Present and Future [PDF, 115 pages] – by Michael K Hulme & Collette Wright, Social Futures Observatory
 16. Afghanistan, Inc. [PDF, 35 pages] – a CorpWatch investigative report
 17. Has Financial Development Made The World Riskier? [PDF, 41 pages] – by Raghuram Rajan, August 2005 [which he aptly summarized in this speech]

2.2) Science, technology, ideas, free culture

 1. Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity [PDF, 352 pages] – by Lawrence Lessig; visit website
 2. The Hacker Crackdown: Law and Disorder on the Electronic Frontier [PDF, 324 pages] – by Bruce Sterling
 3. Freedom of Expression®: Overzealous Copyright Bozos and Other Enemies of Creativity [PDF, 384 pages] – by Kembrew McLeod; visit website
 4. The Second Superpower Rears its Beautiful Head [PDF, 9 pages] – by James F. Moore
 5. Here Today, Gone Tomorrow [PDF, 16 pages] – an article by Foreign Policy magazine in which 16 thinkers were asked to speculate on the ideas, values, and institutions the world takes for granted that may disappear in the next 35 years
 6. The Environmental Litany and Data [PDF, 7 pages] – by Bjørn Lomborg
 7. Global Warming: Are We Doing the Right Thing? [PDF, 6 pages] – by Bjørn Lomborg
 8. How We Got Here: A Slightly Irreverent History of Technology and Markets [PDF, 218 pages] – by Andy Kessler
 9. Plan B 2.0: Rescuing a Planet Under Stress and a Civilization in Trouble [PDF, 345 pages] – by Lester Brown
 10. Tales from the Public Domain: Bound by Law? [PDF 17MB, 77 pages] – by Duke Center for the Study of the Public Domain
 11. Wealth of Networks [PDF 3.5MB, 527 pages] – by Yochai Benkler
 12. Democratizing Innovation [PDF 1.4MB, 220 pages] – by Eric Von Hippel
 13. Perspectives on Free and Open Source Software [PDF 2MB, 576 pages] – edited by Joseph Feller, Brian Fitzgerald, Scott A. Hissam and Karim R. Lakhani, MIT Press
 14. hyperpeople: what happens after we’re all connected [PDF, 63 pages] – by Mark Pesce

2.3) Thailand related

 1. Craig Reynolds on Paul Handley’s The King Never Smiles [PDF, copied from this page at New Mandala
 2. Journal of Contemporary Asia Special: The Thailand Coup - ZIP format containing 10 articles in PDF format; see this post for the table of contents
 3. Several papers presented at the 10th International Conference on Thai Studies:
  1. Celebrating Kingship, Worrying about the Monarchy by Irene Stengs [PDF, 9 pages]
  2. Lese Majeste Law and Mainstream Newspapers’ Self-Censorship: The Upward Spiral Effect and its Counter Reaction by Pravit Rojanapruk [PDF, 12 pages]
  3. Ramification and Re-Sacralization of the Lèse Majesté Law in Thailand by Somchai Preechasilpakul and David Streckfuss [PDF, 22 pages]
  4. The Revolt of Khun Phaen by Chris Baker [PDF, 39 pages]
  5. The (More Than) Half-Full Glass: Thailand’s Democracy in Comparative Perspective by Daniel Lynch [PDF, 36 pages]
  6. Coups and Military in the Making of Thai Democracy by Thanet Aphornsuvan [PDF, 16 pages]
  7. Imagined Futures: Sufficiency Economy and Other Visions of Rural Thailand by Robert Dayley [PDF, 18 pages]
  8. Thailand Alter-Green Revolution by Roland Poupon [PDF, 36 pages]
  9. The National Assembly: an Ironic Reflection of Thai Democracy by Koompong Noobanjong [PDF, 12 pages]
  10. Thai Dwelling Place: A Reference to Auspicious Domain by Supakit Yimsrual [PDF, 13 pages]
 4. The Construction of Mainstream Thought on “Thainess” and the “Truth” Constructed by “Thainess” [PDF, 36 pages] – by Saichol Sattayanurak, translated from Thai to English by Sarinee Achavanuntakul
 5. Countries at the Crossroads 2005 – Thailand [PDF, 20 pages] – by Duncan McCargo
 6. Civil Disobedience under Thai Crony Capitalism [PDF, 19 pages] – by Kosum Saichan
 7. Toppling Thaksin [PDF, 33 pages] – by Kasian Tejapira (HTML version)
 8. The Culture of Poverty? [PDF, 58 pages] – by Prof. Dr. Nidhi Eoseewong, translated from Thai to English by Sarinee Achavanuntakul
 9. A Coup For the Rich [PDF, 141 pages] – by Prof. Giles Ji Ungpakorn
 10. Facts and Evidences on 10 Burning Issues Related to the Government Use of Patents on Three Patented Essential Drugs in Thailand [PDF, 104 pages] – white paper, by Ministry of Public Health and National Health Security Office
 11. “We Do Not Forget the 6 October” [PDF, 15 pages] – by Thongchai Winichakul, subtitled “The 1996 Commemoration of the October 1976 Massacre in Bangkok,” Presented at the workshop on “Imagining the Past, Remembering the Future” Cebu, the Philippines, March 8-10, 2001

3) MP3 and other media files

 1. Nic Marks’ presentation on “wellbeing indicators” [WMA, 26MB] in Bangkok, 4 August 2010
 2. Larry Lessig’s presentation at OSCON 2002 [Flash movie, 8MB] – One of the last public presentations he gave on free culture. You can read the transcript here.
 3. 16 Military Wives [MP4 movie, 13.5MB] – music video, by The Decemberists. You can download the higher-quality version here.