รายชื่อและลิงก์คอลัมน์ต่างๆ ที่ผู้เขียนเขียนอยู่ในปัจจุบัน (ณ 1 กรกฎาคม 2556)

1. "รู้ทันตลาดทุน" ทุกวันจันทร์เว้นจันทร์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

2. "การเงินเอื้อสังคม" ทุกวันพฤหัสที่สามของเดือน สำนักข่าวออนไลน์ ไทยพับลิก้า และกรุงเทพธุรกิจ

3. "Price to Pay" รายเดือน นิตยสาร IMAGE

4. "เล่นจนเป็นเรื่อง" รายสองเดือน นิตยสาร สารคดี

5. "มากกว่าเกม" รายเดือน นิตยสาร happening

6. "Info * Graphic * Fun" รายสะดวก สำนักข่าวออนไลน์ ไทยพับลิก้า 

รายการ "สยามวาระ" ที่ร่วมเขียนสคริปท์:

1. ปตท. พลังที่ยั่งยืนเพื่อใคร?

2. ปตท. วิบากกรรม NGV

3. การเงินชุมชน พัฒนาคนผ่านเงิน

4. วิกฤตเศรษฐกิจโลก-ไทย ตอน 1

5. วิกฤตเศรษฐกิจโลก-ไทย ตอน 2

คอลัมน์ในอดีตที่ตีพิมพ์รวมเล่มแล้วได้แก่ "รู้ทันตลาดทุน" (1 & 2), "คน(ไม่)สำคัญ" (1 & 2), "การเงินปฏิวัติ", "เงินเดินดิน", "คนชายขอบ", "ทุนนิยมที่มีหัวใจ", "ผู้หญิงกลิ้งโลก" (1 & 2), "ล่องคลื่นโลกาภิวัตน์" (1 & 2) และ "Dog-Ear" (1 & 2) - ดูรายการหนังสือทั้งหมดได้จากหน้า BOOK บนบล็อกนี้